مقاله

عکس هایی از حکومت نازی بزرگ بخش 1

آدولف هیتلر تاریخ و مکان نامعلوم.

آدولف هیتلر تاریخ و مکان نامعلوم.

برجسته سازی 

نمایی از بازداشتگاه ها و کارخانه مهمات در یکی از اولین عکس های اردوگاه کار اجباری داخائو.

نمایی از بازداشتگاه ها و کارخانه مهمات در یکی از اولین عکس های اردوگاه کار اجباری داخائو. داخائو، آلمان، مارس یا آوریل 1933.

برجسته سازی 

نمایی از اوایل شکل گیری اردوگاه کار اجباری داخائو.

An early view of the Dachau concentration camp. Columns of prisoners are visible behind the barbed wire. [LCID: 63606]

نمایی از اوایل شکل گیری اردوگاه کار اجباری داخائو. صف زندانیان پشت سیم های خاردار دیده می شود. داخائو، آلمان، 24 مه 1933.

برجسته سازی 

در برلین، هزاران نفر از مقامات حزب، اعضای گروه جوانان هیتلری، و رهبران اتحادیه کار سوگند وفاداری یاد می کنند؛ این سوگند توسط رودولف هس در مونیخ خوانده و در سرتاسر آلمان پخش می شود. برلين، آلمان، 25 فوریه 1934.

In Berlin, thousands of Party officials, Hitler Youth members, and Labor Service leaders take an oath of loyalty read by Rudolf Hess ... [LCID: 85451]

در برلن، هزاران نفر از مقامات حزب، اعضای گروه جوانان هیتلری و رهبران اتحادیه‌ی کارگری سوگند وفاداری یاد می‌کنند. این سوگند توسط رودولف هس در مونیخ خوانده و در سرتاسر آلمان پخش می‌شود. برلن، آلمان، ۲۵ فوریه ۱۹۳۴.

برجسته سازی 

هیتلر به گروه جوانان هیتلری در کنگره حزب نازی احترام نظامی می کند. نورنبرگ، آلمان، سپتامبر 1935.

Hitler salutes the youth ranks at the Nazi Party Congress. [LCID: 05316]

هیتلر به گروه جوانان هیتلری در کنگره‌ی حزب نازی سلام نظامی می‌دهد. نورنبرگ، آلمان، سپتامبر ۱۹۳۵.

برجسته سازی 

هیتلر ارتش 35 هزارنفری اس ای را در جشن سومین سالگرد به قدرت رسیدن خود مشاهده می کند. برلين، آلمان، 20 فوریه 1936

Hitler reviews SA troops celebrating the third anniversary of his assumption of power. [LCID: 87892]

هیتلر در جشن سومین سالگرد به قدرت رسیدن خود، از ارتش ۳۵ هزارنفری اس ای SA، سان می‌بیند. برلين، آلمان، ۲۰ فوریه ۱۹۳۶.

برجسته سازی 

آلمانی ها به سخنرانی هیتلر علیه یهودیت گوش سپرده اند. ژورف گوبلز، وزیر تبلیغات، همه خانواده های آلمانی را به تهیه رادیو ترغیب می کند. آلمان، 30 ژانویه 1937.

Germans listen to an antisemitic speech by Hitler. [LCID: 72139a]

آلمانی‌ها به سخنرانی ضد‌یهود هیتلر گوش سپرده‌اند. ژورف گوبلز، وزیر تبلیغات، همه‌ی خانواده‌ها را ترغیب به تهیه‌ی رادیو می‌کند. آلمان، ۳۰ ژانویه ۱۹۳۷.

برجسته سازی 

رژه پلیس آلمان مقابل آدولف هیتلر در مقابل هتل دوشس هاوس، هنگام تشکیل مجدد کنگره حزب نازی. نورنبرگ، آلمان، 10 سپتامبر 1937.

German police parade before Adolf Hitler in front of Hotel Deutsches Haus, at a Nazi Party Congress rally. [LCID: 69508]

رژه‌ی پلیس آلمان در برابر آدولف هیتلر در مقابل هتل دوشس هاوس، هنگام تجمع کنگره‌ی حزب نازی. نورنبرگ، آلمان، ۱۰ سپتامبر ۱۹۳۷.

برجسته سازی 

احزای یک گروه نظامی سوگند وفاداری به هیتلر یاد می کنند. آلمان، تاریخ نامعلوم.

Members of a military unit swear allegiance to Hitler. [LCID: 79887]

اعضای یک گروه نظامی در حال سوگند وفاداری به هیتلر. آلمان، تاریخ نامعلوم.

برجسته سازی 

زندانیان دستگیر شده هنگام تأدیب چپ گراها و دیگر گروه های هدف که در حیاط زندان الکساندارپلاتز ورزش می کنند.

Prisoners arrested during the crackdown on leftists and other targeted groups exercise in the courtyard of the Alexanderplatz prison. [LCID: 69506a]

زندانیان دستگیر شده هنگام سرکوب چپ گراها و دیگر گروه‌های مورد غضب، در حیاط زندان الکساندارپلاتز ورزش می‌کنند. مونیخ، آلمان، ۱۰ آوریل ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

مخالفان سیاسی حزب نازی که توسط ارتش اس ای (گارد حمله)

Political opponents of the Nazis, guarded by SA (Storm Troopers), are forced to scrub anti-Hitler slogans off a wall shortly after ... [LCID: 31368]

مخالفان سیاسی حزب نازی که توسط ارتش اس ای SA (گارد حمله) محاصره شدند، کمی پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها, وادار به پاک کردن شعارهای ضدهیتلری از روی یک دیوار شدند. آلمان، مارس ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

هلهله و شادی آلمانی ها هنگامی که آدولف هیتلر بلافاصله پس از ادای سوگند به عنوان صدراعظم از هتل کایزرهوف خارج می شود.

Germans cheer Adolf Hitler as he leaves the Hotel Kaiserhof just after being sworn in as chancellor. [LCID: 69710]

هلهله و شادی آلمانی ها هنگامی که آدولف هیتلر بلافاصله پس از ادای سوگند به عنوان صدراعظم از هتل کایزرهوف خارج می شود. برلین، آلمان، 30 ژانویه 1933.

برجسته سازی 

آدولف هیتلر در روز انتصاب خود به عنوان صدراعظم آلمان با جمعیتی از آلمانی های مشتاق از پنجره ساختمان دیوان سلام می دهد.

On the day of his appointment as German chancellor, Adolf Hitler greets a crowd of enthusiastic Germans from a window in the Chancellery ... [LCID: 86145]

آدولف هیتلر در روز انتصاب خود به عنوان صدراعظم آلمان به جمعیتی از آلمانی‌های مشتاق از پنجره‌ی ساختمان صدارت سلام می‌دهد. برلن، آلمان، ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

رئیس جمهور آلمان پائول وون هیندنبورگ، از پنجره ای در دفتر دیوان رایش به تماشای رژه ای ایستاده است که به مناسبت انتصاب هیتلر به صدر اعظمی آلمان برگزار می شود. برلين، آلمان، 30 ژانویه 1933.

From a window in the Reich Chancellery, German president Paul von Hindenburg watches a Nazi torchlight parade in honor of Hitler's ... [LCID: 78583]

رئیس جمهور آلمان پائول وون هیندنبورگ، از پنجره‌ای در دفتر دیوان رایش به تماشای رژه‌ای ایستاده است که به مناسبت انتصاب هیتلر به صدر اعظمی آلمان برگزارشده است. برلن، آلمان، ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

آدولف هیتلر کمی پس از رسیدن به مصدر قدرت به عنوان صدر اعظم آلمان همراه با کابینه خود درحال آماده شدن برای عکسبرداری. در سمت چپ هیتلر جوزف گوبلز و در سمت راست وی هرمان گورینگ قرار دارند. برلين، آلمان، ۱۹۳۳

Adolf Hitler poses with his cabinet shortly after assuming power as chancellor of Germany. [LCID: 79487]

آدولف هیتلر کمی پس از رسیدن به مصدر قدرت به عنوان صدراعظم آلمان با کابینه‌ی خود عکس می‌گیرد. در سمت چپ هیتلر، جوزف گوبلز و در سمت راست وی، هرمان گورینگ قرار دارند. برلن، آلمان، ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

اعضای اس اس (که ابتدا محافظان شخصی هیتلر و سپس گارد برگزیده حکومت نازی ها بودند) در تظاهرات رژه می روند.

Members of the SS (Schutzstaffel; originally Hitler's bodyguard, later the elite guard of the Nazi state) parade during a rally. [LCID: 86520]

اعضای اس اس (که ابتدا محافظان شخصی هیتلر و سپس گارد برگزیده حکومت نازی ها بودند) در تظاهرات رژه می روند. آلمان، زمان: نامشخص.

برجسته سازی 

گردان جنگنده های نازی هنگام رژه اس ای در دورتموند به هیتلر سلام نظامی می دهند. آلمان، سال 1933.

Battalions of Nazi street fighters salute Hitler during an SA parade through Dortmund. [LCID: 86723]

گردان جنگنده‌های خیابانی نازی، هنگام رژه‌ی اس ای در دورتموند به هیتلر سلام نظامی می‌دهند. آلمان، سال ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

آتش سوزی ساختمان رایشتاگ (پارلمانی آلمان) در برلین. هیتلر از این واقعه برای متقاعد کردن رئیس جمهور هیندنبورگ برای اعلام حالت اضطرار و تعلیق قوانین حراستی و مهم قانون اساسی استفاده نمود. آلمان، 27 فوریه 1933.

The Reichstag (German parliament) building burns in Berlin. [LCID: 38104]

ساختمان رایشتاگ (پارلمان آلمان) در برلن می‌سوزد. هیتلر از این واقعه برای متقاعد کردن رئیس جمهور، هیندنبورگ استفاده کرد تا وی اعلام شرایط اضطراری کرده و شورای حمایت از قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. آلمان، ۲۷ فوریه ۱۹۳۳.

برجسته سازی 

بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم آلمان شد، کابینه خود را ترغیب کرد که با اعلام وضعیت فوق العاده، به بسیاری از آزادی های فردی

After Hitler became chancellor of Germany, he persuaded his cabinet to declare a state of emergency and end many individual freedoms. [LCID: 78572]

بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم آلمان شد، کابینه خود را ترغیب کرد که با اعلام وضعیت فوق العاده، به بسیاری از آزادی های فردی پایان دهند. در اینجا، پلیس در حال تفتیش یک خودرو به منظور یافتن سلاح است. برلين، آلمان، 27 فوریه 1933.

برجسته سازی 

مراسمی برای حزب جوانان هیتلری به ریاست بالدور فن شیراخ –برای تقویت وفاداری به هیتلر- که در آن اعضا سرود و آوازهای میهن پرستانه می خواندند و برای «همراهان کشته شده» مراسم «تشییع نمادین» برگزار می کنند. آلمان، تاریخ نامعلوم.

A Hitler Youth ceremony of the sort conceived by Baldur von Schirach—to strengthen dedication to Hitler—in which members recited ... [LCID: 79888]

مراسمی برای حزب جوانان هیتلری به ریاست بالدور فن شیراخ برای تقویت وفاداری به هیتلر. اعضا در این مراسم سرود و آوازهای میهن پرستانه خوانده و برای «همراهان کشته شده» مراسم «تشییع نمادین» برگزار کردند. آلمان، تاریخ نامعلوم.

اگر خرابی در لینک ها وجود دارد میتوانید از لینک زیر برای ورود به صفحه ارتباط با ما استفاده کنید!

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بنده خدا
بنده خدا
1 ماه قبل

واقعا عکس های قشنگی بود!

آهنگ پیشنهادی توسط ادمین

قصد همکاری با وبسایت ما رو دارید؟

Support@LS9.IR